top of page

בעידן בו אנשים מעבירים את מירב זמנם מול מסכים, אנו מייצרים אלטרנטיבה שתוציא את האדם מהמרחב הוירטואלי אל המרחב הציבורי, למפגש עם אנשים וליצירת קהילה אשר מעורבת בעיצוב הסביבה בה היא חיה ופועלת. אנחנו רותמים את התשוקה של אנשים ליצירה ובנייה בשתי ידיים, לעבודה משותפת ובניית תוצרים שונים שיישארו במרחב הציבורי לשימוש ולטובת הקהילה. המשתתפות והמשתתפים יוצרים קשרים חדשים עם אנשים שגרים בסביבתם הקרובה, רוכשים מיומנויות חדשות שניתן ליהנות מהן בשעות הפנאי במרחב הפרטי ובעיקר מחזקים את הקהילה ע"י עשייה משותפת, מתוכה ולמענה.

נגריה קהילתית
נגריה קהילתית
צור קשר
bottom of page