top of page

נגרות בקטנה

סדרה מקוונת לנגרים.ות חובבים.ות

כל פרק עוסק בנושא אחר הקשור לעולם הנגרות

נגרות בקטנה פרק 1- עם אילו כלים כדאי להתחיל?

נגרות בקטנה פרק 2- אירגון סביבת העבודה

נגרות בקטנה פרק 3- כליבות

נגרות בקטנה פרק 4- 3 דרכים נגישות לפירוק משטחי תובלה

נגרות בקטנה פרק 5- בניית חיפוי קיר מעץ ממוחזר ובכלל

נגרות בקטנה 6- כלי סימון ומדידה

וולוג סטודיו9- "מדברים נגרות" - איך מתכננים פרויקט חדש

וולוג סטודיו9- "מדברים נגרות" - שינויים בסדנת העבודה

bottom of page